Социална отговорност

Здравословни и безопасни условия на труд
Служителите са оборудвани с последно поколение автомобили, апаратура и инструменти. Интегрирани са ISO 45001:2018 Системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд  и ISO 14001:2015 Системи за управление по околна среда.

Kорпоративна отговорност
Компанията непрекъснато усъвършенства своята структура и организация на работа с оглед бързо променящата се пазарна среда. Всяка година компанията инвестира средства в усъвършенстване на програмните продукти и развитие на модерни екологични решения. Интегрирано е ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството.

Социално-обществена ангажираност
Соларен Дом спонсорира ХК "Локомотив" Горна Оряховица, БК "Локомотив" Горна Оряховица и спортни мероприятия популяризирайки 3х3 баскетола из цяла България. Подпомогнато е обновяването на Спортна зала "Никола Петров" - Горна Оряховица и педиатричното отделение в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“. Закупени са баскетболни кошове и е обновена настилката на игрище в с. Първомайци.

Обучение, преквалификация и кариерно развитие на персонала
Подпомагаме потенциала на всеки служител и поущряваме всяко желание за кариерно развитие и квалификация. Соларен Дом има назначени 10 ученика по дуална форма на обучение и предоставя възможност за стажански програми на ученици от ПГЕЕ ”М.В.Ломоносов” гр. Горна Оряховица.Компанията заплаща допълнително професионално застраховане на своите служители. Проведени са обучителни курсове за професия "Монтьор на енргийни съоражения и инсталаии" на монтажните екипи.

Екология
Екологията стои в основата на Соларен Дом. Стремим се да опазим природата не само с интегрирането на безвъглеродни технологии, но и с качество на строителството и желанието да живеем в един по зелен свят.

Мисия

Соларен Дом се ангажира да предоставя на своите клиенти надеждни, ефективни и рентабилни решения за изграждане на соларни системи. Нашата мисия е да помогнем на нашите клиенти да преминат към устойчиво енергийно бъдеще, като същевременно намалим въглеродния си отпечатък и разходите за енергия.

Ние разбираме, че преходът към слънчева енергия може да бъде значителна инвестиция, поради което се стремим да предоставим на нашите клиенти широка гама от услуги, включително разработване на проекти, финансиране, изграждане и поддръжка. Нашият опитен екип от професионалисти работи в тясно сътрудничество с нашите клиенти, за да гарантира, че всеки проект е съобразен с техните индивидуални нужди и цели.

В Соларен Дом вярваме, че използването на слънчева енергия не е просто бизнес решение, а начин на живот. Ние сме посветени на насърчаването на устойчиви практики и повишаване на осведомеността за ползите от възобновяемата енергия. Избирайки да работят с нас, нашите клиенти не само инвестират в собственото си бъдеще, но и допринасят за по-чиста и по-устойчива планета.

Ние се ангажираме да предоставяме на нашите клиенти най-високо ниво на обслужване и качество и се стремим да поддържаме дългосрочни отношения с всеки наш клиент. Нашата цел е да помогнем на нашите клиенти да постигнат енергийните си цели, като същевременно създадем по-устойчиво бъдеще за бъдещите поколения.