F.A.Q

Къде мога да инсталирам фотоволтаична система?

Фотоволтаична централа(ФЕЦ) може да бъде монтирана на всички видове покриви на къщи, жилищни и индустриални сгради, навеси, гаражи - независимо от покривната настилка. ФЕЦ може да бъде и наземно изградена.

От какво се състои фотоволтаичната централа?

Фотоволтаични панели - Фотоволтаичните модули са компонентът, който генерира енергия чрез превръщане на слънчевата радиация в електричество. Инвертор - устройство, което преобразува постоянния ток от системата в променлив.

Монтажна конструкция – метална система покривна или наземна за монтаж на панелите.

Соларен кабел – специално проектиран за свързване на фотоволтаични панели.

Табло/автоматичен прекъсвач - предпазване на електрическа верига от пренапрежение, ток с високи стойности или късо съединение. Заземителна инсталация - инсталира се с цел ограничаване на високото напрежение и отвеждане в земята на големия електрически заряд, който може да възникне при попадение на мълния или комутационни процеси в енергийната система.

Монтажни консумативи – скоби и крепежни елементи.

Система за мониторинг - проследяване ефективността на системата, обхващащо измерване и записване на произведената електроенергия, както и проследяване надеждността на системата.

Какви видове фотоволтаични панели има?

Основните видове са - поликристални, монокристални, тънкослойни.

Какъв е гаранционния срок на Соларните панели?

Гаранционния срок на панелите е 10 години, а на инверторите 5 години.

От какво е направена конструкцията за панелите?

Конструкциите се изработват главно от алуминий, който е лек, здрав и издръжлив на климатични условия.

Колко е експлоатационният живот на фотоволтаична система?

Изключвайки техническите проблеми или природни явления които могат да окажат влияние, експлоатационния живот може да достигне 25-30 години.

Какви опции за продажба на произведената електроенергия имам?

Може да продавате произведената електроенергия на свободния пазар или на преференциални цени определени от КЕВР.

Изисква ли се поддръжка на фотоволтаична централа?

Желателно е периодично почистване и техническо обследване което да гарантира оптималната и дългосрочна работа на системата.

Предлагате ли услуги извън територията на България?

Да. Имаме изградени централи в други държави.

Колко време отнема изграждането на фотоволтаична система?

Изграждането зависи от големината на желаната система, климатичните условия и не на последно място логистичните пречки които могат да възникнат. Оценката се прави индивидуално за всяка централа.