История

2023

Сключени договори за проектиране и изграждане на ФЕЦ към началото на годината за над 30MW

Фирмата постига 20% дял от изградените ФЕЦ и присъденени на ниско напрежение в България

2022

Изградени и въведени в експлоатация над 400 броя ФЕЦ

СОЛАРЕН ДОМ ООД е в топ три на най-бързо развиващите се фирми в България с обща инсталирана мощност от 34.33MW за годината

5 декември откриване на офис в гр. Варна

22 май компанията открива складова и логистична база в Перник с площ 13 000 кв.м.

Промяна от ЕООД на ООД и увеличаване на капитала

Привличане на стратегически партньор

2021

Проектирани и изцяло изградени 92 броя ФЕЦ, а в процес на изграждане са още 45 броя с обща мощност 7.36MW

8 ноември откриване на офис в гр. София и привличане на проектантски екип

2020

Изградени и въведени в експлоатация са 20 броя ФЕЦ на територията на България

2019

Промяна наименование и собственост - СОЛАРЕН ДОМ ЕООД с основен предмет на дейност проектиране, изграждане и поддържане на фотоволтаични инсталации

2016

Основана инжинерингова фирма 4М ПРОДАКШЪН ЕООД, като част от групата фирми свързани с дейноста на Бултраф ЕООД