Структура и управление


СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ОТДЕЛ
Развитие
ОТДЕЛ
Проектиране
  • Електричество
  • Конструкции
ОТДЕЛ
Документация и узаконяване
ОТДЕЛ
Склад и Логистика
  • B2B
  • B2C
ОТДЕЛ
Изграждане
  • Монтаж
  • Електротехнически
  • Електроника
  • Настройки и мониторинг
ОТДЕЛ
Поддръжка и мониторинг
ОТДЕЛ
Контрол на дейностите
ОТДЕЛ
Финанси и счетоводство