За дружеството

Цялостно изграждане на фотоволтаични централи

Соларен Дом предлага цялостно изграждане на фотоволтаични централи - от консултация и идеен проект, до монтиране, узаконяване и поддръжката на изградените ФЕЦ. При нужда от финансиране, дружеството осигурява на клиентите си  подробни финансови разчети и прогнози, изисквани от банки и финансови институции за отпускане на кредит

Наземни фотоволтаични централи и покривни системи

Соларен Дом е специализиран в изграждането на покривни централи за частни имоти, малки и средни предприятия, промишлени паркове, както и реализацията на наземни фотоволтаични централи. Нашата мисия е да предлагаме и изграждаме соларни централи, които отговарят на най-високите изисквания за качество и производителност.

Внедрява нови продукти и решения

Соларен Дом активно внедрява нови продукти и решения, като фотоволтаични фасади, зарядни станции за електрически автомобили, соларни паркинг навеси и системи за съхранение на електроенергията.

 


ИЗГРАЖДАНЕ

Изграждането на проектите се извършва от осем монтажни екипа, всеки от които е специализиран в изграждане на различни фотоволтаични системи и оборудвани с всичката необходима техника за реализиране на всеки вид и големина ФЕЦ.

СОЛАРЕН ДОМ оперира със специализирана техника за набиване на метални конструкции, полагане на кабелни трасета и товаро-разтоварна техника.


ПРОЕКТИРАНЕ

Дружеството разполага с проектантски отдел и екип за развитие на проекти. Това ни позволява бърз и качествен избор на оборудване в съотвествие с всички нормативни изисквания.


ЛОГИСТИКА

Централния склад в гр. Горна Оряховица и логистичната база в гр. Перник позволяват бързи доставки на договореното оборудване. 

 

Световно доказани производители

Соларен Дом предлага на крайни клиенти фотоволтаични модули, батерии, инвертори и конструкции за соларни системи на следните производители: Trina Solar, Longi Solar, Growatt, Sungrow, Huawei, Aerocompact, Isoteck и Vatan Kablo.

Какво сме постигнали до тук

Дружеството е създадено през 2019-та година с централна база в гр. Горна Оряховица, офиси в София, Варна и Горна Оряховица, както и логистична база в гр. Перник. За три години сме изградили повече от 510 мрежови, хибридни и автономни фотоволтаични централи в цялата страна с инсталирана мощност от над 50МW. Тези резултати класират  "Соларен Дом"  на 4-то място сред най-бързорастящите строителни компании в България за 2021-ва година.

  4-то място  

сред най-бързорастящите строителни компании в България за 2021-ва година

  510 автономни  

мрежови или хибридни фотоволтаични централи

  Над 50МW  

инсталирана мощност

Сертификати и удостоверения

Компанията е член на Камарата на строителите в България и е сертифицирана по ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 14001:2015. Фирмата е член на Българска фотоволтаична асоциация и Българска соларна асоциация.

 

ISO 9001:2015 Сертификат № 43250/22/S - Системи за управление на качеството
ISO 45001:2018 Сертификат № OHS-4823 - Системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд
ISO 14001:2015 Сертификат № EMS-9241/S - Системи за управление по околна среда
Камарата на строителите в България  (Удостоверение № III – TV 007979)